Leiden Medievalists Blog

rss

Category: Political History

  • Een rebelse weduwe

    Een rebelse weduwe

    Conflicten werden in de middeleeuwen niet altijd met geweld beslecht. Soms gaf een vorst de voorkeur aan financiële maatregelen, bijvoorbeeld tegen een grafelijke weduwe die zich verzette tegen de politiek van haar familie.
  • It’s all in the family

    It’s all in the family

    In fifteenth century Guelders (grosso modo modern day Gelderland), the brothers of duke Arnold preyed on each other’s property – former princely possessions given to them – and took different sides in the civil war between the duke and his son.